Privacy reglement

GSD ICT-Services BV levert online diensten en Apps die voor algemene doeleinden bestemd zijn.

1. Welke informatie wordt door verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dien je een persoonlijke Account aan te maken. Wanneer je een dergelijke Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Je ben niet verplicht alle gegevens te verstrekken, alleen een geldig e-mailadres is verplicht. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de Gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van een Account.

2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt GSD ICT-Services BV ze?
Ter uitvoering van de diverse diensten maakt GSD ICT-Services BV gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd). Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je Password geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.

3. Voor welke doeleinden zal GSD ICT-Services informatie gebruiken?
Doeleinden
GSD ICT-Services BV zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de Dienst aan je te verlenen; Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van GSD ICT-Services BV (dit kan via een dienst van derden gebeuren); Om geanonimiseerde statistische Data op te stellen en de dienst te beveiligen; Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen; Om de Dienst aan te passen en te verbeteren;
Daarnaast wil GSD ICT-Services BV je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal GSD ICT-Services BV dat aan jou laten weten, door middel van een nieuwsbrief. Mocht je deze mailings van GSD ICT-Services BV niet willen ontvangen, dan kun je je afmelden in elke mailing die door GSD ICT-Services BV aan jou wordt gestuurd. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat je weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.
Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal GSD ICT-Services BV jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. GSD ICT-Services BV kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan GSD ICT-Services BV jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Op welke wijze beschermt GSD ICT-Services BV jouw persoonlijke informatie?
GSD ICT-Services BV stelt je niet verplicht om naam, adres, woonplaats of verdere persoonlijke gegevens in te vullen op je profiel. Het enige wat verplicht en nodig is om in te vullen in een geldig e-mailadres en een Password.

5. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van GSD ICT-Services BV , kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat GSD ICT-Services BV fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw (persoons-) Gegevens worden overgedragen.

6. Kennisneming en verbetering van jouw Gegevens
Je kunt je eigen (persoons)Gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens GSD ICT-Services BV over je heeft vastgelegd of als je Gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met onze support afdeling.

7. Wijzigingen
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan de Gebruikers.

8. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kan men altijd contact opnemen met de support afdeling van GSD ICT-Services BV.